Tjenester

Litt om våre tjenester

- Strukturering selskap

Din virksomhet vil over tid endre seg både med struktur- og det innholdsmessige. Gjennom vekst, ekspandering, kutt og andre endringer vil strukturen i virksomheten bli annerledes, og mulig ineffektiv og uoversiktlig. Ved å strukturere mer effektivt vil du kunne kutte ut unødvendige utgifter og poster. Tilrettelegging for god selskapsstruktur kan nemlig gjøre de ulike delene av bedriften mer effektiv og strømlinjeformet.

- Tomte-utvikling

Vi hjelper til med å utvikle rå tomter til boligformål og har god erfaring med dette sammen med våre samarbeidspartnere innenfor de ulike fagfelt. Veien fra en rå tomt til et byggeklart boligområde er både lang og krevende med dialog med mange instanser og i tett samarbeid med kommunene og det politiske miljø.

- Konseptutvikling

Ønsker du å tilby noe helt nytt fra din virksomhet?
Snakk med oss om din ide og hvordan utvikle ett konsept til akkurat din bedrift, eller utvikle en ny virksomhet tilpasset akkurat ditt konsept.

- Garantier

Det er stadig mer vanlig at det stilles garantier i alle ledd av bygg- og anleggsprosjekter. Evident Garanti tilbyr garantier som tilfredsstiller gjeldende norske kontrakts standarder for bygg- og anleggsbransjen. Ettersom det er full avtalefrihet mellom profesjonelle parter, kan det i enkelte tilfeller også være behov for at garantiene tilpasses. I slike tilfeller tilbyr Evident Garanti fleksible og gode løsninger.

- Bedriftsutvikling

Vi må hele tiden utvikle oss med tiden slik at vi blir flinkere til å forstå kundene våre samt yte best mulig service.
Vi hjelper til med kartlegging av behov og utarbeider handlingsplan i samarbeid med deg.

- Styrearbeid

Et godt styre består ofte av personer med ulik kompetanse som kan utfylle hverandre for at virksomheten kan nå sine mål.
Vi bidrar gjerne med vår kompetanse inn i ditt styre.

- Idé-sparring

Har du en god Ide som du ønsker å snakke med noen om? Vi sparrer gjerne med deg og alle ideer behandles fortrolig hos oss

- Eiendomsforvaltning

Vi kan drive tilsyn av din eiendom og vi fungerer som et bindeledd mellom deg og eventuelle leietakere.